Akciğer su toplaması,belirtileri,nedenleri,tedavisi

Akciğer sıvı toplanması,akciğerin su toplaması belirtileri,akciğer hastalıkları

 

Belirtiler

- Kuru ökrüsürük

- Ateş ve gece terlemeleri

- Kilo kaybı

- Nefes darlığı

- Derin nefes alındığı zaman göğüs ağrısı.


Normal olarak plevra boşluğunda sadece ufak bir miktar kayganlığı sağlayıcı sıvı vardır. Akciğerinizi çevreleyen plevra zarının iki tabakası arasındaki boşluğa plevra boşluğu denir. Ampiyem (plevra boşluğunda cerahat) eğer bu boşlukta enfeksiyon varsa ve cerahat toplanırsa meydana gelir.

Enfekte (mikroplu) sıvının birikmesi akciğerimize basınç yapar bu da eğer sıvı miktarı yeteri derece çoksa nefes darlığına yol açabilir.


Plörezi nedeniyle derin nefes aldığınız zaman göğüs ağrısı hissedebilirsiniz. Bu genellikle hastalığın başlangıç devrelerinde meydana gelebilir. Fakat daha fazla sıvı oluştuktan sonra kaybolabilir. Eğer sıvı birikim azsa, hiçbir belirtiniz olmayabilir. Buna rağmen kuru bir öksürük, ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı da meydana gelebilir.


Genellikle ampiyem bakteriyel pnömoni, akciğer absesi veya belirli bazı diğer solunum yolu enfeksiyonları sonucu veya ğöğüse bir travmadan sonra veya göğüs ameliyatından sonra bir komplikasyon olarak meydana gelir. Ampiyem teşhisini doğrulamak için doktorunuz, torasentez yapabilir, bu işlemde göğüs duvarından içeriye, plevra kavitenizden bir sıvı örneği almak için bir iğne batırılır.


Tedavi

Antibiyotik tedavisinden ve enfeksiyonlu sıvının göğüsten drene edilmesinden (akıtılmasından) ibarettir, Doktorunuz enfeksiyonlu maddenin kültür sonuçlarına göre en etkili olarak antibiyotiği verecektir.


Ameliyat

Plevra boşluğundâki sıvı akıcıysa, birkaç kez iğne ile girip boşaltılabilir(torasentez),Ancak, yeterli miktarda sıvı boşaltabilmek için, çoğu kez torakostomi (lokal anestezi ile göğüste bir kesi yapılarak, sıvıyı boşaltmak için bir tüp sokulması) gerekli olur.


Eğer bu girişim başarılı olmazsa, hasta bölgeyi çıkarmak için genel anestezi altında torakotomi(göğüs duvarının açılması) yapılabilir. Kalınlaşmış plevra zarı ile sınırlanmış akciğer, ameliyattan sonra tekrar genişleyebilir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yorum Yaz
haberler haberler