Serum nedir? Nasıl yapılır? Serumun içindeki maddeler?

Serum, hafif şurup kıvamında, sarı ve berrak bir sıvıdır; plazmadan farkı içinde fibrinojen bulunmamasıdır, çünkü pıhtılaşma esnasında bu madde parçalanarak fibrini çökeltir; tel tel olan fibrin de kan yuvarlarına sarılarak pıhtıyı meydana getirir. Serumun kimyasal bileşiminin bilinmesi önemlidir, çünkü bu bileşim çeşitli hastalıklara göre değişiklikler gösterir.

Serumun İçindeki Maddeler

Serum, bol albüminli, sulu bir sıvıdır. İçinde ayrıca diğer azot bileşikleri (üre, amino asitler, kreatin, ürik asit), glüsitler (glikoz), lipitler (yağ asitleri, fosfoaminolipitler, steroller), maden iyonları (sodyum, potasyum, kalsiyum, demir) bulunur. Serumun bileşimindeki bellibaşlı maddeler şunlardır (litrede gr olarak):

Su : 800 Toplam protitler : 78
Serum-albümin : 46
Globülinler : 32
Üre : 0,30
Amino asitler (azotlu) : 0,04
Toplam kreatin : 0,04
Ürik asit : 0,05
Glikoz : 1
Toplam lipitler : 5,5-10
Yağ asitleri : 4
Forforlu lipitler : 1
Esterli kolesterol : 1,2
Serbest kolesterol : 0,4
Toplam kolesterol : 1,6
Sodyum iyonu : 3,25
Potasyum iyonu : 0,19
Kalsiyum : 0,1
Magnezyum : 0,02

Serumun içinde değişik yapıda daha başka maddeler, özellikle enzimler bulunur. Serumun içindeki bütün bu maddelerin oranı yaşa, cinsiyete, günün vaktine, çeşitli hastalık durumlarına göre değişir. Serum tahlili, biyolojik kimyanın ve serolojinin önemli bir dalını teşkil eder.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Yorum Yaz
haberler haberler